ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ขึ้น Pitching ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560
 
ชื่อทีม / บริษัท
Company name *

 
ปีที่จดทะเบียนบริษัท
Established on *

 
จังหวัดที่ตั้งของบริษัทฯ
Province area *

 
ชื่อสมาชิกภายในทีม
Name of team member (Org. Chart) *

 
ชื่อผลิตภัณฑ์
Product name *

 
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
Product Value *

อธิบายภายใน 250 ตัวอักษร
Limit to 250 characters
 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Product details *

 
Sector ของ Startup
Sector of your company *


 
ไฟล์รายละเอียดเกี่ยวกับ Product / บริการ ของ Startup ของคุณ
Product profile, please attach file *

PDF เท่านั้น
PDF Only
 
เบอร์โทรศัพท์
Phone Number *

 
Website *

 
Facebook page (ถ้ามี)

 
Video Pitching

ใส่ Vimeo video pitching ของคุณความยาวไม่เกิน 5 นาที
Please provide vimeo link video pitching for judge to review your product.
(Maximum to 5 minutes of video)
 
VDO Pitching (Link)

ใส่ youtube link video pitching ของคุณความยาวไม่เกิน 5 นาที
Please provide youtube link video pitching for judge to review your product. 
(Maximum to 5 minutes of video)
Thank you for submission.